Conferences

Conferences where CHASE-PL researchers were presenting the project’s outcomes.

Graczyk D., Szwed M., Choryński A. „Cold” and „hot” thermal anomalies/events during spring and autumn in Poland, EGU, 30.04–3.05.2014, Vienna, Austria (poster).

Choryński A., Graczyk D., Szwed M. Length and terms of occurrence of thermal seasons in Poland – are any changes observed?, EGU, 30.04–3.05.2014, Vienna, Austria (poster).

Graczyk D., Choryński A. Heat waves and increased mortality in Poland. The issue of knowledge gaps and poor preparedness of services, 2nd ICSSAM, 7-9.05.2014, Kyoto, Japan (poster).

Choryński A., Graczyk D. By car or by bus? The influence of atmospheric conditions on decisions regarding transportation in Poland, 2nd ICSSAM, 7-9.05.2014, Kyoto, Japan (poster).

Kundzewicz Z.W., Matczak P. Hydrological extremes and security, 11th Kovacs Colloquium: Hydrological Sciences and Water Security – Past, Present and Future, 16-17.06. 2014, Paris, France (invited oral contribution).

Piniewski M. Modelling of climate change impacts on water resources in Poland across multiple scales, Network Meeting of the Alexander von Humboldt Foundation, 20.11.2014, Würzburg, Germany (oral presentation).

Kundzewicz Z.W. Zmiany klimatu – niewygodna prawda w polskiej perspektywie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Klimat a społeczeństwo i gospodarka”, 05-06.05.2015, Warsaw, Poland (invited oral presentation).

Piniewski M. CHASE-PL Project: objectives and an overview of the hydrological modelling work, CEE SWAT User Seminar, 28.05.2015, Warsaw, Poland (oral presentation).

Szcześniak M. Application of SWAT for hydrological modelling of climate change impacts in the Vistula and Odra basins, CEE SWAT User Seminar, 28.05.2015, Warsaw, Poland (oral presentation).

Księżniak M. Application of SWAT for water quality modelling in two contrasting catchments in Poland: model setup development and preliminary results, CEE SWAT User Seminar, 28.05.2015, Warsaw, Poland (oral presentation).

Piniewski M. A large-scale and fine resolution SWAT model for an assessment of isolated climate change impact on unaltered flow regimes in Central Eastern Europe, SWAT Conference 2015, 26.06.2015, Pula, Italy (oral presentation).

Szcześniak M. The role of daily precipitation interpolation for the SWAT model performance across different spatial and temporal scales, SWAT Conference 2015, 26.06.2015, Pula, Italy (oral presentation).

Piniewski M. Climate change impact on water management including point and diffuse sources of pollution – Polish perspective, Water and climate change Conference, 17.11.2015, Leipzig, Germany (invited oral presentation).

Piniewski M. Application of large-scale high-resolution SWAT model for streamflow simulation: Why spatial calibration matters?, Water and climate change Conference, 17.11.2015, Leipzig, Germany (poster).

Kundzewicz Z.W. Desertification and water crisis, People Building Future – XII International Media Forum on the Protection of Nature, 18-21.11.2015, Rieti, Italy (invited oral presentation).

Okruszko T. Climate change impact assessment for selected sectors in Poland, Polish and Norwegian research on climate and environment Conference, 20.11.2015, Sopot, Poland (oral presentation).

Berezowski T. Zbiór gridowych danych mete-orologicznych CHASE-PL Forcing Data i przykład jego wykorzystania w modelu SWAT dla dorzeczy Wisły i Odry, 7. cykliczna Konferencja Naukowa pn. „Woda Środowisko-Obszary Wiejskie”, 26.11.2015, Falenty, Poland (oral presentation).

Kundzewicz Z.W Przesłanki i scenariusze zmian klimatu, VIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL „Zagrożenia lasu oraz jego funkcji – przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej”, 15–17.03.2016, Sękocin, Poland (invited oral presentation).

Marcinkowski P., Kardel I., Ksiezniak M.,  Berezowski T., Okruszko T.,  Mezghani A., Dobler A., Piniewski M. Assessing impact of land use and climate change on water quality in two contrasting meso-scale catchments in Poland, EGU 2016, 18-22.04. 2016, Vienna, Austria (oral presentation).

Piniewski M. Projection of climate change and its impact on the hydrological regimes of the Vistula and the Odra watersheds as the two major river basins in Poland, EGU 2016, 18-22.04. 2016, Vienna, Austria (oral presentation).

Kundzewicz Z.W. Ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki, Sesja naukowa PAU/PAN – Zagrożenia środowiska Ziemi, 26.04.2016, Cracow, Poland (invited oral presentation).

Piniewski M. Natural streamflow simulation for two largest river basins in Poland: a baseline for identification of flow alterations, 7th International Water Resources Management Conference, 18-20.05.2016 Bochum, Germany (oral presentation).

Marcinkowski P., Kardel I., Ksiezniak M.,  Berezowski T., Okruszko T.,  Mezghani A., Dobler A., Piniewski M. Assessing impact of land use and climate change on water quality in two contrasting meso-scale catchments in Poland, CEE SWAT User Seminar, 3.06.2016, Warsaw, Poland (oral presentation).

Piniewski M. Modelling climate change impacts on water resources using a high resolution SWAT model of the Vistula and Odra basins, CEE SWAT User Seminar, 3.06.2016, Warsaw, Poland (oral presentation).

Kardel I., Piniewski M., Brach M. Geoportal  WplywKlimatu.sggw.pl o zmianach klimatu i ich oddziaływaniach na obszarze Polski, GIS w Nauce, 9.06.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Choryński A., Graczyk D., Pińskwar I. Forgotten fever. How municipalities (do not) adapt to heat waves. Third ISA Forum of Sociology, 9-16.07.2016, Vienna, Austria (oral presentation).

Kundzewicz. Z.W. Changes in flood risk in Europe, Nordic Water Conference, 8-10.08. 2016, Kaunas, Lithuania (invited oral presentation).

Marcinkowski P., Kardel I., Ksiezniak M.,  Berezowski T., Okruszko T.,  Mezghani A., Dobler A., Piniewski M. Assessing impact of land use and climate change on water quality in two contrasting meso-scale catchments in Poland, Nordic Water Conference, 8-10.08. 2016, Kaunas, Lithuania (oral presentation).

Szwed M. Variability of precipitation in Poland under climate change, Nordic Water Conference, 8-10.08. 2016, Kaunas, Lithuania (poster).

O’Keeffe J., Marcinkowski P., Utratna M., Szcześniak M., Piniewski M., Okruszko T. Index-based framework for assessing climate change impact on wetlands in Poland, Nordic Water Conference, 8-10.08. 2016, Kaunas, Lithuania (oral presentation).

Piniewski M., Szcześniak M., Kardel I., Berezowski T., Okruszko T., Mezghani A., Kundzewicz Z. W. Natural streamflow simulation for two largest river basins in Poland at high spatial and temporal resolution, Nordic Water Conference, 8-10.08. 2016, Kaunas, Lithuania (oral presentation).

Szwed M. How does the climate change modify everyday life of Poles? 11th European Conference on Applied Climatology, 11-16.09. 2016, Triest, Italy (poster).

Kundzewicz Z.W. Zmiany klimatyczne – działania ograniczjące negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, Konferencja naukowo-techniczna 65-lecia SiTLiD, 13-14.10. 2016, Jedlnia k/ Radomia (invited oral presentation).

O’Keeffe J., Marcinkowski P., Utratna M., Szcześniak M., Piniewski M., Okruszko T. Index-based framework for assessing climate change impact on wetlands in Poland, Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, 26.10.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Mezghani A., Piniewski M., Berezowski T., Szcześniak M., Okruszko T., Kardel I.,Dobler A., Haugen J.E., Benestad R., Kundzewicz Z.W. New high-resolution gridded datasets of climate observations and projections over Poland, Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and polar zones, 27.10.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Piniewski M. Projections of river flows in the Vistula and the Odra basins with the help of the SWAT model, Adaptation to floods in future climate: from theory to practice, 5.12.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Graczyk D. Health impacts of heat waves in large Polish towns, Adaptation to floods in future climate: from theory to practice, 5.12.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Kundzewicz Z.W. Climate change impact on selected sectors in Poland – CHASE-PL project, Adaptation to floods in future climate: from theory to practice, 5.12.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Kundzewicz Z.W. Projections of low and high river flows in the Vistula and the Odra River Basins, Adaptation to floods in future climate: from theory to practice, 5.12.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Okruszko T., O’Keeffe J., Marcinkowski P., Utratna M., Szcześniak M., Kardel I., Piniewski M. Are we ready for assessment of environmental dimension of climate change projections for Poland?, , Adaptation to floods in future climate: from theory to practice, 5.12.2016 Warsaw, Poland (oral presentation).

Pińskwar I., Graczyk D., Szwed M., Choryński A. Changes in selected water balance parameters, affecting to the risk of drought, Seminar: Mitigating the effects of drought in Central Poland, 15.12.2016 Łódź, Poland (oral presentation).

Okruszko T. Woda w rolnictwie, Posiedzenie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Aktualne problemy gospodarki wodnej w Polsce, 13.01.2017 Warsaw, Poland (invited oral presentation).

Okruszko T. Kundzewicz Z.W. Zmiany klimatu, zdarzenia ekstremalne, mokradła, Światowy Dzień Mokradeł 2017 na Wydziale Biologii UW, 5.02.2017 Warsaw, Poland (oral presentation).

Kundzewicz Z.W Wyżga, B., Piniewski, M., Konieczny, R. River flood risk reduction in mountainous basins in Poland, International Symposium on the Effects of Global Change on River Flooding Hazards, 06-08.03.2017, Potsdam, Germany (oral presentation).

Choryński A. Information on the CHASE-PL project, ECRA Joint Collaborative Programs Workshop, 6-10.03.2017, Brussels, Belgium (oral presentation).

Kundzewicz Z.W. Differences in flood hazard projections in Europe – their causes and consequences for decision making, Workshop on Risks and Hazards in Natural and Urban Environments under Multiple Stress Factors, Including Climate Change, 21-25.03. 2017, Riederalp, Switzerland (oral presentation).

Kundzewicz Z.W. Climate change and hydro-climatic extremes, International Seminar at National Climate Centre, China Meteorological Administration, 07.04. 2017 Beijing, People’s Republic of China (invited special lecture – oral).

O’Keeffe J., Marcinkowski P., Utratna M., Szcześniak M., Piniewski M., Okruszko T., Index-based framework for assessing climate change impact on wetlands in Poland, CASEE – The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe, 15.05.2017 Warsaw, Poland (oral presentation).